De Schakel

vzw - LIMBURGIA

Limburgse Vereniging voor Doven en Slechthorenden

http://www.vzw-limburgia.be/Images/Limburgensia.jpg
Welkom bij de Limburgse vereniging voor doven en slechthorenden Wat vinden jullie van de nieuwe site? Volg ons op Facebook Vind weer nieuwe foto's op onze site Kalender is weer aangepast Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Je bent je hier: Limburgia GeschiedenisWelkom bij vzw-Limburgia

Geschiedenis van Limburgia.

In het jaar 1886, op 17 september was er de eerste samenkomst van de oudleerlingen. Het had als doel de oudleerlingen elk jaar tijdens de grote vakantie, in de maand augustus samen te roepen in Maaseik voor een twee- of driedaagse retraitre (gezellig samenzijn).
Uit deze kern van het kleine groepje kwam dan op 18 april 1927 "Limburgia" ter wereld. Een nieuwe gemeenschap van mensen werd toen geboren. Een gemeenschap van dove mensen die zich onderling sterk verbonden voelden, die met elkaar hoogten en laagten beleefden, en met elkaars lot waren begaan. Een gemeenschap waar iedere dove iedere andere dove kende en erkenning vond als menselijke persoonlijkheid, waar men elkaar zocht en elkaar wist te vinden. Een gemeenschap die op grond van haar taalminderheid ook iets specifieks eigen had.(En "Limburgia" groeide en bloeide en kwam met de jaren tot wasdom. Meer dan 75 jaar houden zij nu al stand. In 1980 werd het centrum "De Schakel” gebouwd en de Limburgse doven vonden daar een toevlucht. Zo werd "De Schakel" een tweede thuis, een gemeenschappelijk huis waarin gemeenschappelijk aangevoeld werd wat goed en waardevol is. Een huis waarin men zich geborgen voelde. En in dit huis dragen ze gemeenschappelijke last en voelen ze zich verantwoordelijk voor elkaar. Een vereniging, een gemeenschap oprichten is niet zo moeilijk, maar verder blijven bestaan en gestaag verder werken is wat anders. De integratie van de doven begint en komt tot stand in de dovenvereniging, hier in "Limburgia" en niet daar buiten. De sociale ongelijkheid die in het begin van de vorige eeuw heerste en waartegen onze stichters zich te weerstelden, is nog niet ten volle weggewerkt. Dat is dan in "Limburgia" het werk van onze toekomstige generatie van Limburgse doven. Het past dat wij de stichters van weleer, de bestuurders en de leden die "Limburgia" hebben gemaakt tot wat het nu is, dankbaar zijn en blijven. Wij danken vooral de onverpoosde inzet van al die dove vrijwilligers, voor wie niet het geld of andere materiele beloning telt, maar wel de vriendschap en de liefde voor "Limburgia" en haar leden. In het samenzijn en de samenwerking zullen alle doven van onze vereniging de inspiratie, de dynamiek en de energie vinden voor een onuitputtelijke inzet). Geschiedenis in een notedop...{LEES MEER}

Onze SponsorsCera

Fortis

Dankzij deze sponsors is het realiseren van deze website een feit. Momenteel doet Carla Vandormael het onderhoud van de website, zij is dus de webmaster van deze site. Wilt u in contact komen met de webmaster klik dan hier.